Диференциална диагноза на респираторната ацидоза

Определение

Респираторната ацидоза е процес при който се натрупва в организма на пациента повишено количество въглероден двуокис поради намалена алвеоларна вентилация. Промените в нивата на въглеродният двуокис в кръвта се асоциират с увеличение на ацидитета на кръвта.

Анамнеза

·         Продължителност: остра или хронична

·         ЦНС травма

·         Употреба на някои препарати

·         Евентуално положителна анамнеза за наднормено тегло, сънна апнея, ХОББ, тироидно заболяване

·         Механична вентилация на пациента

·         Негативна промяна в менталният статус на пациента до развитие на остра психоза

·         Положителна фамилна анамнеза за наличие на невромаскулно заболяване

Физикален преглед

·         Хипотония

·         Топли крайници поради наличната вазодилатация

·         Папиледема

·         Тахикардии, аритмии

·         Астериксис

·         Констриктирани папили билатерално

Диференциална диагноза на респираторната ацидоза

·         Инхибиране на респираторният център

o   Лекарства: седативи, опиати

o   Анатомични увреди: гравма на главата, САХ и други

o   Микседема

o   Централна сънна апнея

o   Наркоза с въглероден двуокис

·         Дисфункция на стената на гръдният кош

o   Неврологична: спинална травма, полиомиелит, миастения и други

o   Мускулни: хипокалемия, хипофосфатемия, миозит, мускулна умора

o   Структурни: кифосколиоза, обезитас, склеродерма, плеврален излив, пневмоторакс

·         Обструкция на дихателните пътища

o   Остра напр.при ХОББ екзацербация или пристъп на бронхиална астма, ларингоспазъм

o   Хронична: ХОББ

·         Пулмонално заболяване: пневмония, белодробен оток, плеврален излив, респираторен дисстрес, увеличено мъртво пространство

·         Неадекватна механична вентилация

Първоначални изследвания

·         КАС и електролити

·         ОПределя се дали се касае за респираторна ацидоза с анийонна дупка или без такава

·         Трябва да се определи и степента на компенсация на респираторната ацидоза

 

Приложението на бикарбонати при респираторната ацидоза не е подходящо, дори е опасно за пациентът, зящото при бикарбонатната деградация се увеличава продукцията на въглероден двуокис