Диференциална диагноза на метаболитната ацидоза

Дефиниция

Метаболитната ацидоза е процес, при който има първично намаление на серумният бикарбонат и увеличение на серумната киселинност, който е производен на натрупване на киселинни продукти, загуба на бикарбонати или неадекватна киселинна секреция.

Анамнеза

Няма специфична симптоматика. Най-често има объркване, летаргия, главоболие и гадене, както и палпитации.

Често има положителна анамнеза за продължителна употреба на някои лекарствени продукти, както и данни за наличие на захарен диабет, алколна злоупотребба, ренално заболяване или извършена хирургична операция.

Физикален преглед

Установяват се най-често наличие на:

 • Ортостатична хипотония
 • Тахикардия, аритмии
 • Изолирани карпопедални спазми
 • Компенсаторна тахипнея

Диференциална диагноза

 • Метаболитна ацидоза с голяма анийонна дупка
  • o Лактатна ацидоза
   • Предизвикана от натрупване на Л-лактат при сепсис, хипоксемия и употреба на някои лекарства
   • Предизвикана от натрупване на Д-лактат при синдром на късата чревна бримка
  • o Кетоацидоза
  • o Железен дефицит
  • o Уремия
  • o Продължителна ацетатна диализа
  • o Интоксикация с метанол, салицилати, фенобарбитал, етилен гликол и други
  • Метаболитна ацидоза без анийонна дупка
  • o Прием на андогенна киселини
  • o Загуба на алкалии при диария, употреба на л-ва като калций съдържащи антиациди, холестирамин, при наличие на ентерална фистула, както и уретеро-ентерална-колонна връзка, след хиперкапния и свръхтерапевтична употреба на кристалотерапия
  • o Намалена екскреция на киселини при ренална тубулна ацидоза тип едно и тип четири

Първоначални изследвания

Първо трябва да сме сигурни, че се касае за метаболитна, а не за респираторна ацидоза – при метаболитната ацидоза нивото на бикарбоната е под 24 милиеквивалента/литър, както трябва да се определи и степента на компенсация на патологията.

Понякога има в хода на метаболитната ацидоза настъпила компенсаторна респираторна алкалоза, което е нормален, а не обизпокоителен процес.

След това трябва да се определи размера на анийонната дупка и задължително трябва да се изчисли осмоларитета на плазмата!

Ако имаме метаболитна ацидоза без увеличение на анийонната дупка трябва да се изследва анийонната дупка на урината, както и уринното рН и ако то е над 5.5 тогава имаме хиперкалемия при наличие на ренална тубулна ацидоза тип 1 или тип 4 /много рядка патология/; ако рН е под 5.5 тогава имаме наличие на хипокалемия и това най-често се дължи на ренална тубулна ацидоза тип 2 или гастроинтестинална етиология на метаболитната ацидоза.

Трябва да се има предвид, че хипоалбуминемията намаля размера на анийонната дупка.

 

Инсулина не действа при рН под 7.19, което е важно при лечението на диабетната кетоацидоза.