ЕКГ, причини за реполаризационните аномалии

·       Млади атлети т.нар.“атлетическо сърце“

·       Нормален вариант на ранна реполаризация

·       Миокардна исхемия/нараняване

·       Перикардит

·       Електролитни аномалии

·       Ляво вентрикуларна хипертрофия

·       Интравентрикуларно забавяне на проводимостта

·       Бедрени блокове

·       Лекарствени странични ефекти – дигиталис, антиаритмици и други

·       Хеморагичен или исхемичен мозъчен инсулт

 

·       Пролонгиран QT - синдром