Крипторхизъм

Определение

Крипторхизма представляла непълна десцензия на единия или двата тестиса. Нормалната десцензия на тестисите се извършва интраутеринно през 7-8 месец от началото на гестацията. При крипторхизма този нормален процес не се осъществява, като след раждането крипторхираните тестиси могат да са палпируеми или не.

Съществуват следните видове крипторхизъм:

·       Абдоминален – тестисите са локализирани вътреабдоминално

·       Каналикуларен – тестисите са локализирани между вътрешният и външният пръстен

·       Ектопичен клипторхизъм – тестисите са локализирани извън нормалния им път за слизане напр.в перинеума, във феморалния канал или подкожно

·       Ятрогенен крипторхизъм – нормално десцендираните тестиси следствие най-често на хирургична интревнеция напр.операция по повод на ингвинална херния стават отново недесцендирали

Епидемиология

Предоминиращата възраст на патологията е сред новородените. В САЩ крипторхизма се наблюдава при 1-3% от новородените в термин и при около 15-30% от преждевременно новородените. Спонтанно дисцендиране на тестисите се наблюдава при 50-70% от новородените в термина.

Патофизиология

В нея играят роля както чисто механични фактори като дължината на vas deferens и големината на епидидимите, така и хормонални фактори като нивото на тестостерона и инсулин подобния разстежен фактор. Хромозомни алтерации също играят роля при патогенезата на крипторхизма.

Рискови фактори за развитие на крипторхизъм

Наследственост, ниско телесно тегло при раждането и ниската гестационна възраст.

Асоциирани с крипторхизма състояния

·       Ингвинална херния/хидроцеле

·       Други абнормалии в пикочно половата система

·       Интерсекс абнормалии

·       Аплазия на герминалните клетки

·       Менингомиоцеле

·       Тумор на Уилмс

·       Синдром на Прадер – Уили

·       Кистична фиброза

·       Синдром на Калман

Диагноза на крипторхизма

Тя е лесна и се установява още при физикалният преглед на пациента. Увеличен наличен тестис при липса на друг в скротума говори в полза на тестикуларна атрофия/агенезия.

Диференциална диагноза

·       Хипермобилен тестис – наблюдава се предимно при по-големи деца на възраст 4-6 години

·       Атрофичен тестис – най-често се развива в резултат на неонатално торзио на тестиса

Диагностични тестове при крипторхизъм и интерпретацията им

При билатерален крипторхизъм трябва да се изследват на първо място хормоналните нива на детето:

·       Лутеинизиращ хормон

·       Фоликуло стимулиращ хормон

·       Тестостерон

·       Серумни електролити

Желателно е при този клиничен сценарий да се изследа и кариотипа на детето.

Ако не се получи понтанно слизане на тестисите повече от 3 месеца се извършва стимулационен тест с човешки хорион гонадотропин, като преди и след теста се измерват нивата на тестостерон: прилагат се 2000 ед/дневно/мускулно за 3 последователни дни от хормона.

Абдоминална ехография.

Лапароскопия при селектирани случаи.

Лечение на крипторхизма

Операцията трябва да се извърши докато детето навърши 12 месеца, като е резонно да се изчакат 3-6 месеца след раждането, за да се получи спонтанно слизане на тестисите.

 

Най-често се опитва първоначално приложението на фармакотерапия, при все че това се отрича от съвременната медицинска практика, която препоръчва ранното оперативно лечение на крипторхизма.