Липсващи абдоминални шумове

Сумарно

Липсващите абдоминални шумове са налични когато със стестоскопа не е възможно да се чуят абдоминални тонове в продължение на поне 5 минутна абдоминална аускултация.

Тази находка се наблюдава при 3 големи групи причини:

·       Механична чревна обструкция

·       Васкуларна чревна обструкция

·       Неврогенна инхибиция на перисталтиката

Когато перисталтиката спре, газа, който се отделя при ферментацията на чревното съдържимо + флуидите секретирани от абдоминалната стена се натрупват в червата и разпъват чревните бримки, което се проявява клинично и с подуване на абдомена. Това може да доведе до развитие на живото застрашаващи компликации като: чревна перфорация, развитие на перитонит, сепсис или дори хиповолемичен шок.

Обикновени механични обструкции, които са следствие на чревни адхезии, херния или интраабдоминален тумор, предизвикват загуба на течности, която може ако е продължителна и/или некомпенсирана да доведе до развитие на дехидратация.

При васкуларната обструкция имаме преустановяване на кръвообръщението в част от чревната стена, което води до развитие на чревна исхемия, некроза и шоково състояние.

При неврогенната инхибиция има засагяне на инервацията на чревната стена, което може да е последица от инфекция или травма, но също така се наблюдава и при дехидратация с последваща масивна загуба на калий /наблюдава се и при хипокалемия с друга етиология/.

Внезапната загуба на чревни тонове, съпроводена с абдоминална болка и абдоминална ригидност индицира за животозастрашаващо състояние, което изисква незабавно уточняване и интервенция, най-често в тези случаи се касае или за мезентериална тромбоза или за чревна странгулация.

Анамнеза и физикално изследване

Ако състоянието на пациента позволява трябва да се снеме кратка анамнеза. Първоначално трябва да се осведомим за характера на абдоминалната болка: кога е започнала, влошава ли се или е с константен характер, къде й е локализацията/ирадиацията, какви допълнителни асоциирани симптоми има при пациента; трябва да се осведомим задължително и за това дали има пациента изхождания и дали изпражненията са тънки като молив, ако това е така това означава начало на интестинална обструкция. Ако има тотална липса на чревни шумове това означава две неща: пълна чревна обструкция или паралитичен илеус.

Трябва да се осведомим за евентуалното наличие на състояния, които най-често водят до интестинална обструкция като напр.тумори, хернии или адхезии от предишни абдоминални операции. Трябва да преценим дали при пациента няма наличие на тромбофилично състояние, което да е причината за една евент.васкуларна обструкция. Трябва да се осведомим и за миналите заболявания на пациента, а именно предимно абдоминални и ендокринологични проблеми като: панкреатит, захарен диабет, гинекологични инфекции, преживени абдоминални интервенции и други. Реналните инфакции по лимфен път могат да трансферират инфекцията и към червата, но е възможен и обратният сценарии. Трябва да се има предвид, че уремията и травмите в регио дорзалис /на гръбначният стълб/ могат да доведат до развитие на паралитичен илеус.

Ако състоянието на пациента не е тежко трябва да се опитме да снемем и по-детайлна анамнеза, както и да извършим пълен физикален преглед.

Първо започваме както винаги с огледа на пациента /оглед предимно на абдомена му – търсим обща или локална дистензия/, внимателно палпираме/перкутираме абдомена – търсим наличие на мускулна ригидност, екзацербация на болковата симптоматика и евент.наличие на асцит в абдомена. Не трябва да се пропуска наличието на остър хирургичне корем при пациента с липсващи абдоминални шумове.

Етиология

Пълна механична интестинална обструкция

Тук първоначлно имаме наличие на хиперактивни чревни шумове и после наличие на “тих корем“. Това обаче е потенциално животозастрашаващо състояние! Налични са абдоминални колики, които започват от квадранта където е налична обструкцията и постепенно преминават по съседство. Асоцииранта симптоматика може да включва: абдоминално разтягане, констипация, гадене/повръщане и тук колкото по-висока е блокадата полкова по-силно изразено е повръщането. В късните етапи на патологията може да се развие евент.и шоково състояние + абдоминална ригидност.

Обструкция на мезентериалната артерия

Това е живото застрашаваща патология и тък първоначално има периодн ахиператкивни чревни шумове, последван от развитие на пълната им липса. Болката настъпва внезапно и е локализирана най-често периумбиликарно, като има дисоциация между силтата на болковия синдроми липсата на физикална палотогия т.е.имаме силна абдоминална болка и мек, дори палпаторно неболзенен в началото корем. В по-късните стадии на патологията естествено има и абдоминална ригидност и малинови изпражнеия, но последните са израз вече на забавена диагностика, защото ако се появат това означава, че има и налична чревна некроза. При мезентериалната обструкция може да има и развитие на шоково състояние.

Паралитичен илеус

Кардиналният признак на паралитичният илеус е пълната липса на чревни шумове. Тук има и генералидзиран абдоминален дискомфорт и констипация или евент.пасаж на малки течни изпражнения. Ако паралитичният илеус се развие след настъпила чревна инфекция, естествено пациента ще има и температура.

Абдоминална хирургия

 

Чревните шумове нормално липсват сел абдоминална хирургическа интервенция, това е следствие както на употребата на анестетик по време на операцията така и следствие от самата операция.