ДД мемос – метаболитна алкалоза

Салин отговаряща метаболитна алкалоза

·         Ренална алкалоза

o   Диуретична терапия

o   Приложение на лекарствени продукти като пеницилин, карбпеницилин, сулфати и фосфати

o   Постхиперкапния

·         Гастроинтестинална алкалоза

o   Загуба на хлорати при повръщане/диария

·         Ендогенни алкалии

o   Приложение на лекарствени продукти като натриев цитрат например и сода бикарбонат

o   Мултиплени хемотрансфузии

o   Приложение на анциациди

Салин неотговаряща метаболитна алкалоза

·         Ренална алкалоза, нормотензивна

o   Синдром на Бартер (зренална загуба на соли и вторичен хипералдостеронизъм)

o   Тежкоспененна загуба на калий

o   Хиперкалциемия и хипопаратироидизъм

·         Ренална алкалоза, хипертензивна

o   Екзогенно приложение на минералкортикостероиди

§  Първичен алдостеронизъм

§  Хиперенинова секреция

§  Дефицит на алфа-11 и алфа-17 хидроксилазата

§  Синдром на Лидъл

o   Ендогенно увеличение на минералкортикостероидите