Бенигнени тумори на млечните жлези при жените

Фиброаденома е най-невинният тумор в млечните жлези на жените. Представлява енкапсулирана бучка, понякога мултиплена и с вариращ размер. По-често се установява при пациентки от негроидната раса. Той е твърд, объл, понякога обаче с ирегулярни граници и подвижен. Поради специфичната си подвижност се нарича още и „гръдна мишка”. Най-често се развива при пациентки на възраст 18-30 години и са безболезнени. Поради това, че карцинома на млечните жлези е рядък н тази възраст, често не се предприемат пълни изследвания при пациентката, което обаче е грешка. Необходимо фиброаденома да се наблюдава ехографски и при нужда да се извърши тънкоиглена аспирационна биопсия.

Липом може да се развие както в млечните жлези, така и по други области на тялото. Характеристиката на липома на млечните жлези не се различава от тази на липомите с друга локализация. Винаги обаче трябва да мислим и за наличието на т.нар.”псевдолипом на млечните жлези”, който е ранен признак на малък инвазивен рак на дуктуса на млечните жлези. Лигаментите на Купер, могат да бъдат омазнени и да формират гъбоподобна шапка над първичният фокус, което може да затрудни диагнозата.