Бърза диагностика и терапия – интраабдоминални анаеробни инфекции

Сумаризирана информация за патологията

·          Всеки грам изпражнения съдържа милиарди анаеробни микроорганизми и то предимно: Бактероидес фрагилис, Клостридия и Пептострептококи, които играят важна роля в развитието на интраабдоминалните абцеси

·         Тези нокси също така участват във възпаленията при холецистит и при развитието на чернодробни абцеси

·         Етиологията на интраабдоминалните възпаления включват участие както на анаеробни нокси така и на ентерални Gram (-) нокси

Клинично представяне

·         Клиничното представяне зависи от вида на засегнатият орган

Диагностика

·         Физикален преглед

·         Лабараторни тестове

·         Хемокултури

·         Компютърна томография на абдомена

Лечение

·         Терапията трябва да е насочена както срещу анаеробите, така и срещу аеробните Gram (-) нокси

·         Антибиотиците, които са особено ефективни понастоящем срещу Бактериоидес фрагилис включват:

o   Метронидазол

o   Моксифлоксацин

o   Тигециклин

o   Хлорамфеникол

o   Карбапенемите /ертапенем, имипенем, дори пенем/

o   Ампоцилин-сулбактам

o   Тикарцилин-клавулонова киселина

o   Пиперацилин - тазобактам

·         При тежко протичане на инфекцият трябва да се подозира наличието на лекарствено-резистентни микроорганизми