Бърза диагностика и терапия – анаеробни инфекции на белия дроб

Сумаризирана информация за патологията

·         Често се наблюдават при пациенти с лоша орална хигиена и/или наличие на периодонтално заболяване, както и при аспирация на замърсена с анаеробни нокси слюнка

·         Анаеробните белодробни инфекции могат да доведат до развитие на некротизираща пневмония, белодробен абсцес или емпиема

Клинично представяне

·         Треска

·         Продуктивна кашлица

·         Нощни изпотявания

·         Загуба на тегло

·         Хронично протичане на заболяването

Диагностика

·         Посявка от плевралния излив

·         Обзорна графия на бял дроб и сърце

·         Компютърна томография на бял дроб

Лечение

·         Клиндамицин венозно еднокартно в доза 600 мг, последвани от приложението на 300 мг Клиндамицин, орално през 6-8 часа – това е терапия на първи избор

·         Приложението на Метронидазол е алтернатива

·         Ако се подозира стрептококова инфекция се добавя и Цефтрианксон в доза 1-2 грама/дневно, венозно или мускулно

·         Поради това, че анаеробните пулмонални инфекции отговарят бавно на антибиотичната терапия се ползва пролонгирано приложение на химиотерапевтиците /в продължение на 4-6 седмици/