ДД мемос – увеличение на алкалната фосфатаза

·          Обструктивно хепатобилиарно заболяване /едновременно с елевация и на GGT/

·         Костно заболяване напр.костни метастази, болест на Пажет, остеомалация, остеосаркома, хиперпаратиреоидизъм /GGT е нормално/

·         Бременност /3-триместър/

·         Гастроинтестинално заболяване напр.чревен инфаркт или перфорация на кух абдоминален орган

·         Хепатит с различна етиология: токсичен, алкохолен, вирусен

·         Инфилтративно чернодробно заболяване напр.туберкулоза, саркоидоза, амилоидоза, лимфом

·         Хемохроматоза