ДД мемос – алдостеронов излишък

·         Синдром на Кон – адренална аденома

·         Билатерална адренална хиперплазия

·         Есенциална хипетония

·         Хипокалемична периодична парализа

·         Ренална васкуларна хипертония /може да се прояви и с хипертония + хипокалемия/

·         Хипокалемия с друга етиология напр.прием на диуретици

·         Вторичен хипералдостеронизъм напр.при чернодробна цироза, сърдечна недостатъчност и/или дехидратация

·         Конгенитална адренална хиперплазия

·         Синдром на Къшинг