ДД мемос – алкохолен хепатит

·         Лекарствени индуциран хепатит напр.асоцииран с прием на парацетамол и/или нестероидни противовъзпалителни препарати

·         Вирусен хепатит

·         Холецистит или холелитиаза

·         Чернодробна цироза

·         Неалкохолен стеатохепатит