ДД мемос – AIDS и мозъчни маси

Мозъчните маси при HIV & AIDS са следните:

·         Токсоплазмоза

·         ЦНС лимфома

·         Бактериален мозъчен абцес

·         Фунгиален мозъчен абцес

·         Криптококома

·         Нокардия мозъчен абцес

·         Туберкулома

·         Други първични или метастатични неоплазии