Печат

Бърза диагностика и терапия – анаеробни инфекции на централната нервна система

Сумаризирана информация за патологията

·         Анаеробните инфекции на централната нервна система са най-честата причина за развитието на мозъчни абцеси, субдурална емпиема или септичен ЦНС тромбофлебит

·         Инфекцията постъпва в ЦНС директно от синусите, средното/вътрешното ухо или мастоидеуса, както и чрез директна хематогенна дисеминация от налични хронични белодробни инфекции

Клинично представяне

·         Вариабилен неврологичен дефицит

Диагностика

·         ЯМР е по – сензитивен метод от компютърната томография

·         Култура от инфектираните тъкани

Лечение

·         Антимикробната терапия е важно допълнение към хирургичният дренаж

·         Цефтрианксон 2 гр/12 часа, венозно + Метронидазол 500 мг/8 часа, също венозно

·         Продължителността на антибиотичната терапия е обекновено 6-8 седмици

·         Малките мултиплени мозъчни абцеси могат да бъдат лекувани само с антибиотична терапия