ДД мемос – AIDS и ренална недостатъчност

·         Типичните причини за ренална недостатъчност: в диференциално диагностичен план трябва първо за тях да мислим респ.отхвърлим

·         ХИВ-асоциирана нефропатия

·         Остра тубулна некроза

·         Интестициален нефрит

·         Нефролитиаза вкл.индинавир асоциирана нефролитиаза

·         Постинфекциозен гломерулонефрит

·         Мембранозна нефропатия поради наличие на хепатит В инфекция, сифилис

·         Мембранопролиферативен гломерулонефрит поради наличие на хепатит С инфекция, криоглобулинемия

·         Уретерална компресия поради налична лимфома например или лимфаденопатия

·         IgA комплексна депозиция

·         Тромботична тромбоцитопенична пурпура