ДД мемос –HIV & AIDS

Диференциална диагноза на острата ХИВ инфекция:

·         Мононуклеоза

·         Грип

·         Вирусен или бактериален фарингит

Констуционални симптоми:

·         Малигнитет

·         Туберкулоза

·         Еднокардит

·         Хипертироидизъм

Пулмонални симптоми:

·         Бактериална пневмония

·         Вирусна пневмония

·         Фунгиална пневмония

·         Туберкулоза

·         Интерстициална белодробно заболяване като пневмокониоза и идиопатична пулмонална фиброза

Неврологична симптоматика:

·         Алкохолизъм и свързаната с него социална деградация

·         Хроничен менингит вкл.туберкулозан/фунгиален

·         Цироза /хепатална енцефалопатия/

·         Ренална недостатъчност /уремична енцефалопатия/

·         Хипер-/хипотироидизъм

·         Витаминен дефицит

Диаричен синдром:

·         Проста инфекциозна диария

·         Антибиотик-асоциирана диария

·         Малабсорбционен синдром

·         Инфламаторно чревно заболяване