ДД мемос – агорафобия или социална фобия

·         Повишено общо безпокойство или дисстрес

·         Други болести свързани с повишени ниво на безпокойство като паник атаки, генерализирано общо безпокойство, пост-травматично стресово разстройство

·         Шизофрения

·         Персонализационни разтройства, шизоиден тип личност