Ехокардиография – ехокардиография след терапия на остър коронарен синдром

·         При пациенти с остър миокарден инфаркт или нестабилна ангина пектори моторен индекс на камерната стена равен или над 1.5 съчетан с фракция на изтласкване под 45% и/или митрална регургитация с тежест 2-ра степен и по-голяма установени на ехокардиография в покой дава предикция за повишен риск от настъпване на ранна сърдечна смъртност и/или рецидив на острия миокарден инфаркт или нестабилната ангина пекторис

·         При пост инфарктните пациенти обем на лявато предсърдие над 32 мл/м2 (нормални стойности 20 +/- 6 мл) са мощен предиктор на ранна и късна смъртност независомо от това, че другие сърдечни показатели могат и да са привидно нормални

·         При асимптоматичните пост миокардни пациенти с данни за сърдечна исхемия установени чрез стрес кардиоехография агресивната фармакотерапия съчетана с PCI може да редуцира смъртността с около 6% на година

·         При пациенти с ОМИ които са били подложени на PCI или тромбна екстракция се предпочита използването на контрастна кардиоехография дори при определяне на крайно диастолните и крайно систолните обеми на лявата камера

·         При пациенти с нестабилна ангина пекторис стрес кардиоехографията установяваща наличие на остатъчна исхемия е предиктор за настъпване на рекурент ангина или нефатален ОМИ след няколко месеца /средно 3 месеца след извършване на изследването/ в сравнение с пациентите с негативен тест

·         Стрес кардиоехографията извършена 1-3 седмици след настъпване на некомплициран STEMI/nonSTEMI идентифицира следните 3 групи пациенти: 1/около 70% от пациентите са такива с все още исхемичен миокард, като 5-10% от тях ще загинат в първите месеци след настъпването на коронарния инцидент, 10-30% ще развият инцидент от нестабилна ангина пекторис месеци след настъпването на острия миокарден инфаркт, а 20-40% от пациентите ще се нуждаят от нова реваскуларизация 1-2 години след настъпването на първия остър миокарден инфаркт; 2/ 20% от пациентите нямат  данни за миокардна исхемия, като при 80% от тях се наблюдава пълно възстановяване на функцията на камерната стена и 3/10% от пациентите са с напълно нормален миокард след настъпването на острия коронарен синдром