Кардиологичен компендиум – митрална стеноза

Етиология

·         Ревматизъм

o   Митралната стеноза се развива декади след атаката от ревматична треска

o   Ревматизма предизвиква изтъняване платната на митралната клапа, тяхната калцификация, както и калцификация на хордите

o   Клиничната симптоматика прогресира по-бавно отколкото при другите валвулопатии /обиконевно изминяват 5-10 години преди стенозата да прогресира с един функционален клас/. Асимптоматичните пациенти с лекостепенна митрална стеноза могат да бъдат асимптоматични в продължение на години

o   Без кардиохирургична интервенция 10 годишната продължителност на живота на пациента с митрална стеноза е 60%  след появата на клиничната й манифестация

Диагноза на митралната стеноза

·         Тежестта на митралната стеноза се установява и кардиоехографски

o   При тежката митрална стеноза трансмитралният диастолен градиент /между лявото предсърдие и лявата камера/ е над 10 мм/жив стълб в покой и над 15 мм/живачен стълб при физическо усилие

o   При средно изразената митрална стеноза трансмитралният диастолен градиент е над 5 мм/жив стълб в покой

Лечение на митралната стеноза

·         При лекостепенна симптоматика на фона на интензивни физически усилия се използва фармакотерапия

o   Диуретици + бета блокери /бета-блокерите увеличава диастолното време, което позволява на лявата камера да се напълни по-добре/

·         Кардиохирургична интервенция при средно изразена/тежка митрална стеноза. Показанията за нея са:

o   Митрална стеноза ф.к.над II-ри

o   Асимптоматични пациенти, но с налична тежкостепенна пулонална хипертония

o   Асимптоматични пациенти с рецидивиращо предсърдно мъждене

o   Смъртността е 1-2%, а риска от развитие на митрална регургитация е около 5%