Кардиологичен компендиум – митрална регургитация

Етиология

Остра митрална регургитация

·         Ендокардит на митралната клапа – вегетациите могат да взаимодействат с нормалното затваряне на платната или да перфорират/разрушат платната

·         Руптура на папилерен мускул или тежкостепенна дисфункция на папиларните мускули

·         Руптура на хордите:

o   Идиопатично

o   При пролапс на митралната клапа

o   При ендокардит

Хронична митрална регургитация

·         Дегенеративна митрална регургитация – дефинирана като:

o   Пролапс на платно/платна над 2 милиметра в лявото предсърдие над нивото на анулуса

o   Изтънени клапни платна над 2 милиметра /миксоматозна клапа или болест на Барлоу/

o   Елонгация на платната/хордите

·         Исхемична митрална регургитация

o   Най-често се дължи на долен остър миокарден инфаркт, който причинява фиброза на задните папиларни мускули

o   Поради регионална дисфункция на ляната камера

·         Ревматична треска

·         Функционална митрална регургитация, която е свързана с дилатация на лявата камера с или без дилатация на клапния ринг:

o   Наблюдава се при дилатативна кардиомиопатия и исхемична кардиомиопатия

o   Свързана с рестрикция на клапните платна и увеличена вентрикуларна сферичност

o   Свръзна с първична мускулна диссиснхронност, която се наблюдав при ляво вентрикуларна дисфункция, когато едните мускули се контрахират, а другите в същото време са релаксирани

Определяне тежестта на митралната регургитация

Това става чрез кардиоехография.

Транзезофагиална кардиоехография се ползва когато причината за митралната регургитация не е възможно да се определи чрез конвенционалната кардиоехография.

Лечение на митрална регургитация

Хирургично лечение

Показания за хирургично лечение:

·         Каквито и да са функционални лимитации /клас II-III/

·         Фракция на изтласкване на лявата камера под 60%

·         Краен диастолен диаметър на клапата над 40 милиметра

·         Асимптоматични пациенти с митрална регургитация, но с налична и кардиоехографски доказана пулмонална хипертония

Фармакотерапия на митрална регургитация

Фармакотерапията на митралната регургитация е ефективна когато тя се дължи на левокамерна дисфункция и се състои в овладяване на сърдечната недостатъчност, както и в агресивен контрал на кръвното налягане.

При тежкостепенна исхемична митрална регургитация и индикации за CABG същата се извършва колкото се може по-бързо.

При остра митрална регургитация независимо от това дали е свързана или не с наличен остър миокарден инфаркт се поставя по спешност аортен контрапулсатор до извършване на кардиохирургичната намеса. От лекарствените продукти се ползват сао АСЕ инхибитори и/или калциеви антагонисти + диуретици.