Мнемоници – ревматология

Ювенилен идиопатичен артрит

ARTHRITIS

·         Повишено общо безпокойство?

·         Наличие на рикетсиална инфекция или метаболитна етиология?

·         Наличие на тумор?

·         Хемалотогична етиология?

·         Реактивен артрит?

·         Имунологични причини напр.системен лупус еритематодес?

·         Травма?

·         Нараняване?

Костни тумори на диафизата

A  LEMON

·         Адмантинома?

·         Лимфома?

·         Карциномна Еуинг?

·         Мултиплен миелом?

·         Остеома?

·         Невробластома?

Хондриокалциноза

WHIP A DOG

·         Болест на Уилсън?

·         Хиперпаратироидизъм/хемофилия/хипотероидизъм?

·         Идиопатично?

·         Псевдоподагра?

·         Акромегалия?

·         Захарен диабет?

·         Охроноза?

Инфламаторни ставни заболявания

CRP

·         Наличие на кристали /подагра или псевдоподагра/?

·         Наличие на ревматоиден артрит?

·         PAIR /псориазис, акилозиращ спондилит, инфламаторно чревнозаболяване, синдром на Райтер/?

Причини за ствана болка

SOFTER TISSUE

·         Сепсис?

·         Остеоартрит?

·         Фрактура?

·         Взпаление на сухожилията?

·         Епифизиална болка /левекемии/?

·         Отразена болка?

·         Наличие на неоплазия?

·         Наличие на исхемия?

·         Наличие на серопозитивен артрит?

·         Наличие на серонегативен артрит?

·         Урати?

·         Екстра-артикуларен ревматизъм?

Литични костни лезии  

FOG MACHINES

·         Фиброзна дисплазия?

·         Остеобластома?

·         Мултиплен миелом?

·         Метастази?

·         Аневризмална костна киста?

·         Хондробластома?

·         Хиперпаратироидизъм/хемангиома?

·         Инфекции?

·         Еозинофилен гранулом?

·         Проста костна киста?

Моноартрит

GHOST

·         Подагра?

·         Хемартроза?

·         Остеоартрит?

·         Сепсис?

·         Травма?