Мнемоници – физикален преглед

Скрининг за алкохолна абстиненция

CAGE

·         Има ли пациента нужда от екцесивно пиене?

·         Променя ли се личността на пациента когато употреби алкохол?

·         Чувства ли се виновен пациента когато злоупотреби с алкохол?

·         Има ли нужда пациента да почне да пие още с отварянето на очите си?

Скрининг за депресия

SIGEMCAPS

·         Какъв е съня на пациентът – спокоен или не?

·         Ниво на внимание, интереси?

·         Изпитва ли чувство за вина пациентът?

·         Подтисната ли е енергичността на пациентът?

·         Какво е настроението на пациентът – подтиснато или не?

·         Каква е концентрацията на пациентът?

·         Какъв е апетита на пациентът?

·         Каква е психомоторната активност на пациентът?

·         Има ли мисли за самоубийство?

Захарен диабет и артериална хипертония

MEDOWS

·         Какви лекарства приема пациентът?

·         Какво е нивото на физическа активност на пациентът?

·         Спазва ли диета пациентът?

·         Какви са данните от офталмологичният преглед?

·         Има ли наднормено тегло пациентът?

·         Какво е нивото на кръвната захар на пациентът?

Обща диференциална диагноза на неизвестен пациент

DIRECTION

·         Дали състоянието не се дължи на употреба на лекарствени продукти?

·         Дали здравният проблем не се дължи на налична инфекция?

·         Дали здравният проблем не се дължи на ревматологично заболяване?

·         Дали здравният пролем не се дължи на ендокринно заболяване?

·         Дали здравният проблем не се дължи на кардиоваскуларно заболяване?

·         Дали здравният проблем не се дължи на инфламаторно заболяване?

·         Дали здравният проблем не се дължи на налична неоплазия?

·         Наличие на травма?

·         Други причини за патологията?

История на заболяването на пациента

LIQUOR AAA

·         Локализация на симптоматиката?

·         Интензивност на симптоматиката?

·         Качество на симптомите  - напр.характеристика на болковия синдром?

·         Начало на симптоматиката и преципитиращи фактори?

·         Ирадиация на симптоматиката?

·         Асоциирана симптоматика?

Анамнеза за минали заболявания

PAM HUGS FOSS

·         Предишна презентация на симптоматиката?

·         Наличие на алергии?

·         Прием на лекарства?

·         Минали хоспитализации?

·         Промени в уринирането?

·         Гастроинтестинални оплаквания?

·         Какв е съня на пациента?

·         Фамилна анамнеза?

·         Гинекологична анамнеза?

·         Сексуални навици?

·         Социален живот?