Бърза диагностика и терапия – амфетаминова и кокаинова свръхдозировка

Сумаризирана информация за патологията

·         Самоизмами до параноя и психози, ажитации

·         Гърчове, хипертермия

·         Хипертония, тахикардия

·         Хипонатремия при употреба на някои симпатикомиметици като Екстази

Общи терапевтични разсъждения

·         Амфетамините и кокаина са широко използвани токсигени поради техния еуфоричен и ЦНС стимулиращ ефект

·         Могат да бъдат пушени, поглъщани, инжектирани или инхалирани

·         Токсичният им ефект е вариабилен и варира в зависимост от вида им на приложение, както и от индивидуалната поносимост на пациента

·         Амфетамин подобни реакции се наблюдават и при употребата на синтетични канабиноиди

·         Амфетамин подобни реакции се наблюдават и при употребата на някои други ЦНС стимуланти, които се намират и в някои хранителни добавки като:

o   Ефедрин

o   Йохомбин

o   Кофеин

Клинична презентация

Симптоми и признаци

·         ЦНС стимулация с генерализирана активност на централната и периферната нервна система

·         Повишено общо безпокойство

·         Тахикардия

·         Хипертония

·         Изпотяване – профузно

·         Разширени зеници

·         При тежка интоксикация се наблюдават както хипертермия, така и гърчове

Диференциална диагноза

·         Употреба на епинефрин, псевдоепинефрин и кофеин

·         Антихолинергично отравяне

·         Психози с различна етиология

·         Топлинен удар

·         Алкохолна или седативна абстиненция

·         Серотонинов синдром

Лабораторна диагностика

·         Уринен скрининг за употребата на кокаин/симпатокомиметици

·         Хипонатремия при употребата на Екстази

Лечение

·         Кислородотерапия или изкуствена вентилация при необходимост

·         Мерки за бързо понижаване на повишената телесна температура

·         Бързо приложение на кристалоиди с цел профилактиране на миоглобулиновото ренално увреждане при пациентите с рабдомиолиза

·         Срещу психозите се използват парнетрални антипсихотици + венозно приложени седативи /напр.Лораземап или Диазепам/

·         Гърчовете се овладяват с приложението на фенобарбитал в доза 15 мг/кг – строго венозно

·         Хипертоничните кризи се овладяват от приложението на ВАЗОДИЛАТАТОРИ или комбинирани алфа-/бета блокери – венозно

·         САМОСТОЯТЕЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА БЕТА БЛОКЕРИ при тази интоксикация може да доведе до парадоксална елевация на кръвното налягане на пациента, поради парадоксална стимулация а афа-рецепторите

·         Тахикардията се овладява чрез венозното приложение на Верапамил или ултра-краткотрайно действащи бета-блокери като Есмолол

Компликации

·         Тежкостепенната хипертония може да доведе до:

o   Миокарден инфаркт

o   Аортна дисекация

o   Интракраниална хеморагия

·         Тежкостепенната хипертермия може да доведе до:

o   Мултиорганна недостатъчност

o   Пермаментно мозъчно увреждане

o   Рабдомиолиза с метаболитна ацидоза