МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – анемия

Диференциална диагноза

·         Железен дефицит – специфичните симптоми включват: парестезии, глосит и дисфагия; извратен апетит към консумация на лед, тебешир, мазилки при половината пациенти с железен дефицит. Находките включват наличие на атрофичен глосит и ангуларен хейлит. Нокти като чаена лъжичка. Най-честата причина е хроничната кръвозагуба

·         Дефицит на вит.В12 – дефицита на вит.В12 се предизвиква най-често от наличие на пернициозна анемия, която се асоциира с наличие на автоимунен тиреоидит и/или витилиго. Най-ранния симптом е загубата на вибрационна чувствителност, после се появява сухо гърло, анорексия, диария, загуба на памет и депресия. Физикалните находки включват наличие на глосит и загуба на вибрационна чувствителност

·         Субакутна кръвозагуба – най-често се касае за обилна менструация, ако има абдоминална болка трябва да мислим за наличие на кървене в ретроперитонеума

·         Таласемия – за таласемия трябва да мислим при всяка микроцитна анемия

·         Фолатен дефицит – при фолатния дефицит няма неврологична симптоматика. Етиологията на фолатния дефицит е следната: диетарна (алкохолизъм, липса на плодаве/зеленчуци в менюто); увеличени метаболитни нужди (бременност, псориазис или неоплазия); малабсорбция (шпру, фенитоин) и накрая директен антагонизъм (лекарства като триметпорим и триамтерен или метотрексат)

·         Сърповидно клетъчна анемия – по често се наблюдава при негрите; кризите на сърповидно клетъчната анемия протичат с абдоминална болка поради наличната артериална обструкция

·         Имунна хемолитична анемия – обикновено е лекарствено индуцирана (хинолони, пеницилин, метилдопа и много други). Патогномонично за нея е наличието на спленомегалия. Може да има също така и иктер с тъмна урина

·         Миелопролиферативно заболяване – лимфаденопатията и спленомегалията са важни находки, които трябва да ни накарат да мислим за наличие на миелопролиферативно заболяване. Костната чувствителност при натиск (особено на стернума) трябва да ни накара да мислим за инфилтративни заболявания като хронична миелогенна левкемия или наличие на литични лезии при мултиплен миелом

·         Апластична анемия – първоначалното клинично представяне включва наличие на повишена обща уморяемост и кървене. Няма налична спленомегалия. Класическите причинители са употребата на Хлорамфеникол и Пропилтиоурацил

·         Сидеробластна анемия – прелевкемичният тип сидеробластна анемия се наблюдава при възрастни пациенти. Хепатоспленомегалия има в 50% от случаите. Вторичният тип сидеробластна анемия се наблюдава при ревматоиден артрит, полиартериит, малабсорбция и пиридоксинов дефицит

Диагностичен подход при анемия

Клиничното представяне включва диспнея при физическо усилие, повишена обща уморяемост, главоболие, палпитации, трудности с концентрацията и паметта, намален слух. Когато загубата на кръв става постепенно кислородното осигуряване на тъканите се осигурява адекватно докато хемоглобина не спадне до 50

Тахикардия и систолен сърдечен шум се наблюдават когато хемоглобина спадне на 75. Общата бледност е чест симптом, най-рано се развива общата бледност в конюнктивите. При анемия винаги трябва да се проверяват изпражненията за наличие на окултни или не кръвоизливи

При хронична анемия има разширени граници на кръвното налягане и систолен сърдечен шум

Спленомегалия се установява при хемолиза, пернициозна анемия, чернодробни заболявания, инфекции и таласемия

Положителната фамилна анамнеза за наличие на анемия при близки родственици повишава възможността за развитие на хемоглобинопатия (сърповидно клетъчна анемия или таласемия). Лекарствено въздействие или експозиция към токсини подсказват наличие на апластична анемия, миелодисплазия или глюкозо-6-фосфатен дефицит. Глосит се наблюдава при дефицит на желязо, фолат или вит.В12

Лимфаденопатията трябва да се свързва с наличие на костно мозъчна инфилтрация или инфекция