МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – хемоптиза

Диференциална диагноза

·         Бронхит – силната кашлица при бронхита води често до развитие на хемоптиза, тук има ниличе на типичните за заболяването симптоми характерни за инфекция на горните дихателни пътища

·         Пневмония – треска, хемоптиза, плевритна гръдна болка и фокални крепитации придружени от белодробна консолидация са характерни за пневмониите

·         Белодробен оток – диспнея и S2  галоп са характерни за острата левостранна сърдечна недостатъчност, която се проявява с кардиална астма

·         Белодробен инфаркт – при острия белодробен тромбоемболизъм има плевритна гръдна болка, плеврално триене и диспнея на фона на хипотония/обща циркулаторна слабост

·         Туберкулоза – тук белодробната консолидация е предимно върхово изразена, винаги трябва да се има предвид че в наши дни основния етиологичен фактор за развитието на туберкулозата е ХИВ-инфекцията

·         Бронхогенен карцином – хемоптизата е характерна предимно за първичните белодробни тумори, защото метастазите рядко са ендобронхиални, евент.търсим увеличение на супраклавикуларните лимфни възли

·         Гръдна травма – тук диагностичната асоциация е повече от елементарна, причината за хемоптизата е белодробната лацерация

·         Бронхиектазии – при бронхиектазиите има рецидивиращи епизоди от масивна хемоптиза (поради некроза на бронхиалната мукоза)

·         Бронхиален аденом – това е васкуларен белодробен тумор, който се представя клинично с рецидивиращи, самотерминиращи се епизоди от хемоптиза в продължение на години

·         А-V малформации – може да се чуят неспецифични белодробни шумове върху белодробните полета, където са малформациите

·         Аспергилоза – търсим подлежаща имуносупресия

·         Васкулит – тук хемоптизата се придружава от ставни болки и евент.хематурия. При грануломатозата на Вегенер може да има перфорация на назалния септум

·         Белодробен абсцес – кръвта в храчките тук е смесена с гной

·         Митрална стеноза – наличието на диастоличен шум в аускултаторната област на митралната клапа трябва да ни насочи към тази диагрноза

·         Хередитарна хеморагична телангиектазия – телангиектазиите са налични и по устните и кожата на пациента

·         Паразитни белодробни инфекции – търсим положителна анамнеза за скорошно пътуване в Африка/Азия или Латинска Америка

Диагностичен подход

В първичната амбулаторна практика на бчелодробните неоплазии се дължат около 2% от всички случаи на хемоптиза. Обзорната снимка на бял дроб и сърце е есенциалин диагностикум при всеки пациент с хемоптиза

Трябва да се отдиференцира хемоптизата от хематемезата, трябва да се има предвид, че хематемезата се предхожда от гадене/повръщане, а при хемоптизата има предхождащо закашляне

Наличието на барабанни пръсти говори предимно в полза на налично хронично белодробно заболяване

Масивната хемоптиза се дължи най-често на туберкулоза, неоплазия или аневризма на торакалната аорта