МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – гастрит

·         Може да бъде остър (ерозивен) или индолентен (атрофичен)

·         Клиничната манифестация често е типична и включва наличието на: гадене/повръщане, анорексия, абдоминален дисстрес и евент.сигнификантна хеморагия

·         Лекостепенна епигастрална болезненост при палпация, при някои пациенти липсва физикална находка

·         Минимален или никакъв железен дефицит

·         Ендоскопия с гастрална биопсия за дифинитивна диагностика

·         Множество асоциирани коморбидности могат да се прояват с наличието на гастрит като: стрес (сепсис, изгаряния, критично болни пациенти), лекарствени продукти (нестероидни противовъзпалителни препарати, кортикостероиди, бифосфонати, салицилати и много други), атрофични състояния (напреднала възраст, пернициозна анемия), хирургична интервенция на стомаха, Хеликобактер пилори инфекция, остър или хроничен алкохолизъм

Диференциална диагноза

·         Пептична язва

·         Хиатална херния

·         Стомашна малигненост

·         Холецистит

·         Исхемично сърдечно заболяване

Лечение

·         Преустановяване експозицията на стомаха към дразнещите го фактори като лекартвени продукти/алкохол

·         Установяване инфекция с Хеликобактер пилори и ерадикацията й

·         Приложение на инхибитори на протонната помпа, Н2 блокери или сукралфат

·         Превенция на гастрита при хронично болни пациенти