МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – чуждо тяло в хранопровода

·         Наблюдава се най-често при деца, много възрастни пациенти и пациенти с тежък ментален дефицит

·         Развива се в областите с физиологично стесняване на хранопровода (горния езофагиален сфинктер, нивото на аортната арка или диафрагмалния хиатус)

·         Други предразполагащи фактори включват наличие на дивертикул на Zenker, ахалазия, езофагиални пръстени, пептични стриктури или малигненост

·         Клиничната презентация влючва развитие на хиперсаливация, дисфагия, одинофагия, стридор и при децата се добавя и наличие на диспнея

·         Радиологични/ендоскопски данни за езофагиална обструкция

Диференциална диагноза

·         Езофагиален тумор

·         Медиастинален тумор

·         Езофагиална стриктура

·         Ангина пекторис

Лечение

·         Ендоскопско отстраняване на чуждото тяло, която е успешна в 90% от случаите на чуждо тяло в хранопровода