МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – еметогенна езофагиална перфорация или синдром на Boerhaave

·         Положителна анамнеза за употреба на голямо количество алкохол и/или голямо количество храна

·         Обилно повръщане, одинофагия, дисфагия

·         Шок, подкожен емфизем, медиастинални шумове, ригиден абдомен, тахипнея, признаци на системна токсичност

·         Левкоцитоза, саливарна хиперамилаземия

·         Обзорнаната графия на белия дроб показва първо разширение на медиастинума и по късно евентуално плеврален излив/плеврални изливи

·         Демонстрация на руптура най-често на долния отдел на езофага (чрез езофагограма) или компютърна томограма; ендоскопия НЕ СЕ ПОЛЗВА

Диференциална диагноза

·         Миокарден инфаркт

·         Перикардит

·         Пулмонален амболизъм

·         Пулмонален абсцес

·         Аортна дисекация

·         Остър перикардит

·         Шок от друга причина

·         Езофагит вкл.медикаментозен

·         Ятрогенна езофагиална перфорация

Лечение

·         Тотално парентерално хранене

·         Агресивна антибиотична терапия с широкоспектърен антибиотик

·         Назогастрална туба

·         Хирургична интервенция