МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – синдром на Mallory-Weis

·         Касае се за мукозна лацерация на гастроезофагиалната връзка

·         Поради това, че повечето пациенти са хиповолемични, порталното налягане е ниско и кървенето е слабо изразено

·         Хематемеза, предшествана от пролонгирано повръщане

·         Често пациентите са алкохолици с наличие на езофагиални варици

·         При горна ендоскопия се установяват вертикални мукозни лезии/кървене на капки от кардиоезофагиалната връзка или проксималната част на стомаха

·         Често има наличие на хиатална херния

Диференциална диагноза

·         Пептична язва

·         Езофагиални варици

·         Гастрит

·         Рефлукс, инфекции, медикаментозен езофагит

Лечение

·         Най-често не се налага извършване на специфична масирана терапия, защото синдрома на Mallory-Weis има склонност към самотерминиране/самоизлекуване

·         При масивна хематемеза обаче се налага приложението на Н2-блокери или инхибитор на протонните помпи (парентерално) плюс Термопресин при нужда

·         Ендоскопска хемостаза чрез приложението на инжекции с епинефрин; балонна тампонада или емболизация

·         Хирургична интервенция при неконтролирано кървене