МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – езофагит на Барет

·         Дисфагия, пирозис и регургитация на стомашно съдържимо когато пациента е в легнало положение

·         Горната ендоскопия показва заместване на цилиндричния епителиум със сквамозен

·         Може да има налични езофагиални стриктури или улцерации

·         Когато се появи хематемеза при пациенти с езофагит на Барет трябва да се подозира наличие на кардиоезофагиална фистула!

·         При около 10% от пациентите може да се развие аденокарцином на фона на езофагита на Барет

Диференциална диагноза

·         Ахалазия

·         Езофагиален или медиастинален тумор

·         Бенигнена стриктура на хранопровода

·         Езофагиален пръстен

·         Перикарден излив

·         Дилатация на лявото предсърдие на сърцето

Лечение

·         Масирана киселинна супресия чрез приложение на инхибитор на протонните помпи – целта е поддържане на рН под 4.0

·         Хирургична фундоапликация при селектирани пациенти

·         Ендоскопска лазер или фотодинамична терапия при селектирани пациенти с дисплазия, които не са подходящи за хирургична интервенция

·         Ендоскопско ежегодно проследяване на пациента