МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – бенигнена стриктура на хранопровода

·         Дисфагия предимно към твърди храни и по рядко към течни; одинофагия

·         Радиографско доказване на стеснен лумен на хранопровода; езофагоскопия с биопсия  цел изключаване на малигнитет

Диференциална диагноза

·         Ахалазия

·         Езофагиален/медиастинален тумор

·         Езофагиален пръстен

·         Пръстен на Schatzki

·         Дилатация на лявото предсърдие

·         Перикарден излив

Лечение

·         Дилатацията на хранопровода е ефективна терапевтична мярка при повечето пациенти

·         При рефрактерни на дилатация случаи се пристъпва към хирургична интервенция