МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – езофагиални пръстени

·         Дисфагия

·         Синдром на Плумер – Уинсън – поради наличния железен дефицит

·         Езофагоскопията е диагностичен тест на първи избор, но при нея често се пропускат цервикално локализираните езофагиални пръстени

Диференциална диагноза

·         Ахалазия

·         Езофагиален дивертикул

·         Аперисталтика

·         Езофагиален/медиастинален тумор

·         Езофагиална стриктура

Терапия

·         В хода на терапията на железния дефицит езофагиалния пръстен може да изчезне спонтанно, защото първо се развива железния дефицит и едва след това се манифестира появата на езофагилния пръстен