МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ - ахалазия

·         Прогресивна дисфагия, одинофагия и регургитация на несмляна храна

·         Рентгенологичното изследване на хранопровода с бариева каша показва дилатация на горния отдел на хранопровода със стеснение на кардиоезофагиалната връзка

·         Липса на първична перисталтика установено чрез манометрия или кинерадиография, както и непълна релаксация на долния езофагиален сфинктер при поглъщане

Диференциална диагноза

·         Дифузен езофагиален спазъм

·         Аперисталтика

·         Бенигнена стриктура на долния отдел на хранопровода

·         Езофагиален/медиастинален тумор (езофагиалния карцином може да усложни наличната ахалазия)

·         Склеродерма на хранопровода

Терапия

·         Nifedipine, 10-20 mg  сублингвално 30 минути преди храненето

·         Ендоскопски инжекции с ботулинов токсин, при пациенти, които не са операбилни

·         Пневматична дилатация на хранопровода

·         Хирургична екстрамукозна миотомия (езофагокардиомиотомия) при рефрактерни на фармакотерапия случаи

·         Ранна езофагоскопия, за да се изключи карцином на хранопровода