МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – дифузен езофагиален спазъм

·         Дисфагия, субстернална болка, хиперсаливация, рефлукс на наскоро погълната храна

·         Може да бъде преципитиран от прием на гореща/студена хана

·         Ендоскопията, рентгенографията и манометрията показват наличие на хиперперисталтика; долния езофагиален сфинктер се релаксира нормално

Диференциална диагноза

·         Ангина пекторис

·         Езофагиални/медиастинални тумори

·         Ахалазия

·         Аперисталтика

·         Психоневроза

Терапия

·         Приложението на нитрати е често ефективна терапевтична мярка

·         При тежко протичащи случаи се пристъпва към извършване на езофагиална миотомия