Показания за поставяне на пейсмейкър

 

1.       Дисфункция на синусовия възел

 

a.       Симптоматична брадикардия

 

2.       AV нодален блок

 

a.       Симптоматичен Mobiz I

 

b.      Бифасцикуларен блок

 

3.       Инфранодален блок

 

a.       Mobiz II

 

b.      Пълен AV блок

 

4.       Симптоматична хиперсензитивност на синусовия възел