МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – хиперсензитивен пулмонит

·         Остра форма: 4-12 часа след експозицията се развива кашлица, диспнея, треска и миалгии. Обективно се установяват: тахипнея, тахикардия, инспираторни крепитаци, левкоцитоза с лимфопения и неутрофилия; не е характерно за патологията наличието на еозинофилия

·         Субакутна/хронична форма: диспнея при усилие, кашлица, храчки, обща умора, загуба на тегло и базиларни крепитации

·         Патоскилогията се причинява от акспозицията към определени нокси и.термофилния актиномицес при фермерския бял дроб или аспергилоза, животински протеини или химични сенсибилизатори напр.изоцианати и триметален анхидрат

·         IgG преципитиращите антитела са неспецифични или специфични и са маркер не на заболяването, а на експозицията към дадения антиген

·         Белодробния функционален тест показва рестриктивен дефект и намалена разнегливост на белия дроб

·         Високорезолюцинния скенер е първи избор на диагностичен метод

·         Бронхоалвеоларния лаваж показва наличие на лимфоцитоза

·          Биопсията поствърждава диагнозата в неясни случаи

Диференциална диагноза

·         Сароидоза

·         Бронхиална астма

·         Атипична пневмония

·         Белоробна колагеноза напр.системен лупус еритематодес

·         Идиопатична пулмонална фиброза

·         Лимфома

Терапия

·         Идентификация и елиминация на причинителя

·         При субакутните/хронични форми се прилагат кортикостероиди