МЕДИЦИНСКИ КОМПЕНДИУМ – хронична еозинофилна пневмония

·         Треска, суха кашлица, хриптене, диспнея и отслабване на телесно тегло – вариращи от транзиторни оплаквания до тежка и прогресивна симптоматика

·         Сухи хрипове на аускултация

·         Еозинофилия в периферната кръв в повечето случаи

·         Периферни пулмонални инфилтрати на обзорната графия на белите дробове, при все че има и „радиологично негативни“ пневмонии

·         Еозинофилия при белодробния лаваж/белодробната биопсия

Диференциална диагноза

·         Остра пневмония

·         Бронхиална астма

·         Идиопатична пулмонална фиброза

·         Бронхиолитис облитеранс с оранизирана пневмония

·         Алергична пулонална аспергилоза

·         Синдром на Churg-Strauss

·         Други еозинифилни пулмонални синдроми (лекарства или паразити)

Терапия

·         Приложението на кортикостероди води до драматично подобряване на симптоматиката, но рецидивите са чести (при идиопатичните случаи)

·         Повечето пациенти изискват приложение на кортикостероиди в продължение на години

·         Преди приложението на кортикостероиди задължително трябва да се отхвърли паразитната етиология за белодробната еозинофилия