Кратка кардиология – сърдечни аритмии

 

Определение

 

Под „сърдечни аритмии“ разбираме всяка анномалия на сърдечния ритъм, която обикновено е представена клинично с палпитации, световъртеж, внезапна сърдечна смърт или може да протече асимптоматично

 

Анатомия и физиология на проводната система на сърцето

 

Синусов възел

 

Има дължина около 1.5 сантиметра и 2-3 милиметра дебелина, кръвоснабдява се от дясната коронарна артерия /60%/ и лявата циркумфлексна артерия /40%/. Характеризира се с автоматичност т.е.способност да генерира импулси т.е.инервацията на сърцето не е инициатор на сърдечния ритъм

 

Антриовентрикуларен възел

 

Атриовентрикуларния възел представлява физиологична спирачка в проводната система на сърцето, която дава възможност на предсърдията да се контрахират преди камерите. Този физиолигичен АV блок протектира камерите от някои тахиаритмии с предсърден произход. Обикновено в АV възела няма ретроградна проводимост. В случаите на наличие на абнормален предсърден фокус и предсърдията и камерите следват честотата на фокуса. В случаите на наличие на абнормален фокус в камерите само камерите следват честота на фокуса, а предсърдията следват честотата на синусовия възел Ако една аритмия изчезва от вагусна стимулация /каротиден масаж/ това означава, че ектопичният фокус е в предсърдията, защото само те се инервират от вагуса. При пълен АV блок има и наличие на т.нар. АV-дисоциация, която поражда т.нар.“канонна/оръдейна вълна“.

 

Механизми на аритмията

 

Повишена автоматичност

 

Нормално по време на диастолата се извършва бавна деполаризация. При повишената автоматичност има ускорение в скоростта на диастолната деполаризация. Наблюдава се при синусовата тахикардия, идиовентрикуларния ритъм и акцелирирания АV нодален ритъм

 

Тригерна активност

 

Тригерната активност се предизвиква от приложението на Дигиталис, действието на катехоламини или се наблюдава при миокардна увреда. Наблюдава се при вентрикуларни аритмии или при атриална тахикардия причинена от дигиталисова токсичност

 

Ре-ентри

 

При ре-ентри имаме кръгово циркулиране на деполаризационна вълна в сърцето. Наблюдава се при пароксизмалната атриална тахикардия, връзковата тахикардия и предсърдното мъждене/трептене

 

Етиология

 

Функционални причини

 

·         По време на сън

 

·         При атлети

 

·         Повишено общо безпокойство

 

·         Бременност

 

·         Повишена телесна температура

 

·         Тиреотоксикоза

 

·         Анемия

 

·         Излишък на кетахоламини /феохромоцитом/

 

Органични причини

 

·         Исхемично сърдечно заболяване

 

·         Сърдечна недостатъчност

 

·         Конгенитални сърдечни заболявания

 

·         Констриктивен перикардит

 

Лекарствени продукти

 

·         Дигиталис, бета-блокери и блокери на Са канали – брадиаритмии

 

·         Атропин

 

·         Тироксин съдържащи препарати

 

·         Вазодилататори вкл.някои блокери на Са канали като Нифедипин

 

·         Вазодилататори като хидралазин

 

·         Симпатикомиметици

 

Клинична манифестация на аритмиите

 

Симптоми

 

·         Внезапно или постепенно начало на аритмиите

 

·         Внезапен или постепенен край на аритмиите

 

·         Регулярна или ирегулярна сърдечна дейност

 

·         Намалена фракция на изтласкване /пресинкоп или синкоп/

 

·         Сърдечен блок

 

·         Манифестация на етиологията

 

o   Ревматично сърдечно заболяване

 

o   Исхемични атаки

 

o   Сърдечна недостатъчност

 

o   Конгенитално сърдечно заболяване

 

Признаци

 

·         Промяна в сърдечния ритъм, който може да е регулярен или ирегулярен

 

·         Промени в кървното налягане – редукция при тежка брадикардия или екстремна тахикардия; систелна хипертония при пълен сърдечен блок

 

·         Масаж на каротидния синус – ако преустанови аритмията тя е с произход от предсърдията

 

·         Шийни вени:

 

o   Оръдейна А вълна при атриовентрикуларна дисоциация

 

o   Загуба на А вълна при предсърдно мъждене

 

Изследвания

 

·         Електрокардиограма

 

·         Ехокардиография

 

·         ПКК плюс биохимия – задължителен скрининг за наличие на тероидно заболяване, чрез изследване на TSH; йонограма