Синдром на карпалния тунел

Сумаризирана информация за патологията

·         Синдрома на карпалния тунел се предизвиква от компресия на медианния нерв в китката

·         Характеризира се чрез болка и парестезия в частта на ръката, която се инервира от медианния нерв

·         Нехирургичната терапия е ефективна при леките/средните по тежест случаи

·         Дифинитивната терапия е хирургичната

·         Мускулната слабост на ръката е признак за напреднало заболяване

Етиология

·         Повтарящия се стрес на китката

·         Ревматоиден артрит

·         Захарен диабет

·         Саркоидоза

·         Фрактура на Коленс

·         Теносиновит

·         Остеофити

·         Засягане на ганглии

·         Хипотироидизъм

·         Акромегалия

·         Амилоидоза

·         Неоплазия

·         Хередитарна невропатия

Епидемиология

·         0.5 случая на 1000 души население годишно

·         Превалират пациентките от женски пол

·         Патологията се наблюдава при пациенти на възраст между 25 и 64 години

Клинична презентация

Симптоми

·         Парестезии по частта от ръката, която се инервира от медианния нерв (пръсти първи до трети)

·         Подуване на засегнатия участък, особено нощно време като болката буди пациента от сън

·         Дискомфорта се подобрява с раздвижване на китката

·         Болката може да ирадиира нагоре поръката до рамото

·         При напреднали случаи има мускулна слабост на ръката

Признаци

·         Намалена чувствителност в областта на първи до трети пръст

·         Позитивен тест на Тинел (перкусията с неврологично чукче върху медианния нерв в областта на китката позитивира симптоматиката на пациента)

·         Позитивен тест на Фаленс (хиперфлексията на китката за 1 минута позитивира симптоматиката на пациента)

Диференциална диагноза

Цервикална радикулопатия

Нервната компресия в областта на шията се представя клинично с болка надолу по ръката. Тук има болка в шията. Парестезиите обхващат цялата ръка, а не областта кръвоснабдявана от медианния нерв. Радикулопатиите на С6-С7 най-често имитират синдрома на карпалния тунел. Има рефлекторна асиметрия

Засягане на други области на ръката инервирани от медианния нерв

При все, че най-честата увреда тук е синдрома на карпалния тунел, но може също така да се наблюдава пронаторния синдром, който се проявява клинично с подуване и болка в лакътната става. Неврологичния дефект не е лимитиран в областта на ръката

Улнарна невропатия

Засегнат тук е предимно лакътя на пациента. Парестезиите се наблюдават в областта на четвърти/пети пръст на ръката. Симптоматиката може да се екзацербира от флексия на ръката в лакътя

Периферна невропатия

Пациентите обикновено страдат и от захарен диабет. Засегнати са едновременно нервите на ръцете и краката

Брахиална флексопатия

Засегнат тук е брахиалния нерв, като парестезиите са в областта на ръката/рамото. Може да е признак на малигнитет

Остеоартрит

Остеоартрита на карпометакарпалните стави на китката е болезнено състояние. Налични тук са ставна дегенерация и загуба на хрущялна маса. Налични са силен болков синдром и ставен деформитет. Диагнозата се доказва радиологично. Може да няма друго ставно засягане.

Диагностика

·         Електромиографията потвърждава диагнозата и дава диференциалната диагноза на синдрома на карпалния тунел от цервикалната радикулопатия и генерализираната периферна невропатия

·         ЯМР на китката на ръката – показва анатомията на китката, но не и функцията й; дава възможност за прецизно измерване на размера на карпалния тунел; идентифицира неоплазии близко до карпалния тунел. Може директно да визуализира фокалната компресия

Терапия

Терапевтични цели

·         Да се подобри качеството на живота на пациента

·         Да се предотврати упадъка на моторната функция

Сумаризирана терапия

·         Минимизиране на предразполагащите фактори за развитието на синдрома на карпалния тунел като напр.повтарящият се стрес на ставата

·         Приложението на нестероидни противовъзпалителни препарати може да редуцира симптоматиката

·         Локално инжектиране на кортикостероиди

·         Хирургична декомпресия на нерва

·         Ендоскопска декомпресия на нерва

·         Намалените нива на вит.В6 при някои пациенти може да се прояви със синдром на карпалния тунел, затова фармакотерапията трябва да включва приложението на този витамин

·         Физиотерапия на китката