Бърза диагностика и терапия – аборт

 

Сумаризирана информация за патологията

 

 •  В САЩ около 60% от абортите се извършват преди 9-тата седмица на бременността, а над 90% от абортите се извършват преди 13-тата седмица от бременността; 1.3% от абортите се извършват след 20-тата седмица от бременността

 • Ако се избере извършването на аборт бременната трябва да се мотивира за колкото е възможно по-ранното му извършване

 

Общи разсъждения

 

 • След легализацията на абортите майчината смъртност поради неправилното им извършване спадна рязко

 • Аборта се счита за легален, ако е извършен преди 24-тата гестационна седмица

 • Бременната трябва да е задължително информирана относно краткосрочните и дългосрочни последствия от аборта за здравето й

 • Страничните последствия от аборта могат да бъдат минимизирани чрез извършване на процедурата колкото се може по рано и при използване на минимална цервикална дилатация или чрез използване на осмотични дилатори за предизвикване на постепенна цервикална дилатация

 

Клинични находки

 

Симптоми и признаци

 

 • Бременност, потвърдена и чрез тест

 

Диагностика

 

Лабораторни тестове

 

 • Да се определи дали пациентката е Резус полижителна или Резус отрицателна

 • Тест за бременност

 

Диагностични процедури

 

 • Да се определи датата на последната менструация

 • Да се определи възрастта на гестацията чрез ултразвуково изследване на пациентката

 

Лечение

 

Фармакотерапия

 

 • Mifepristone/misoprostol

  • 1-ви ден: единична доза от 600 мг мифепристон

  • 3-ти ден: орална единична доза от 400 гами мизопростол (простагландинов аналог)

  • Терапевтичният ефект на комбинацията е около 95%

 • При все, че не е одобрена се ползва комбинацията от мускулно приложен метотраксат в доза 50 мг/м2 и след 3-7 дни се прилага вагинално мизопростол в доза 800 гами – терапевтичният успех е 98%

 

Терапевтични процедури

 

 • Аборта през първия триместър се извършва чрез вакуум аспирация на плода под локална анестезия

 • Сходна процедура се извършва и при аборт през втория триместър, но понякога тук се налага прилагането на обща анестезия

 • Техниките с интраамниотична инстилация на хипертоничен салинен разтвор или простагландини се ползва при по напреднала бременност

 

Компликации на аборта

 

 • Инфекции

 • Кървене

 • При недиагностицирана ектопична бременност процедурата е свързана с настъпването на сериозни компликации

 • При жени с фебрилно/интоксикационен синдром се назначава антибиотична терапия, а също така се налага често и извършване на реаспирация от матката

 • След извършване на аборт може да се развие ендометриоза

 • След извършване на аборт може да се развие ендотоксичен шок причинен от Clostridium sordelii

 

Прогноза на аборта

 

 • При легално извършените аборти смъртността е под 1:100 000 пациентки

 • Медицинският аборт се определя като сравнително сигурна процедура ако е извършен през първия триместър на бременността, и като потенциално комплицираща процедура ако е изврършен по късно

 • Риска от интраутеринна инфекция е по нисък при медицинският, отколкото при хирургичния аборт

 

Профилактика

 

 • В някои центрове практикуват еднократното приложение на 200 мг доксициклин 1 час преди извършването на аборта

 • Някои клиницисти предпочитат изписването на тетрациклини в стандартни терапевтични дози 5 дни след извръшването на аборт, като профилактика на хламидиалната инфекция

 • Резус имунен глобулин трябва да се приложи при всички Резус негативни жени след извършването на аборт