Кратка кардиология – исхемично сърдечно заболяване

 

Миокардната исхемия се развива когато има дисбаланс между доставката на кислород и други нутриенти и миокардните нужди.

 

Етиология

 

 1. Намален коронарен кръвен ток поради наличие на механична обструкция

  1. Атеросклероза

  2. Коронарна тромбоза или емболизъм

  3. Коронарен спазъм

  4. Наличие на васкулити

   1. При млади жени да се подозира наличие на системен лупус еритематодес

   2. При млади мъже да се подозира поли артериитис нодоза

  5. Сифилис на коронарните артерии

 2. Намаление на оксигенирана кръв към миокарда

  1. Анемични синдроми

  2. Хипотония

 3. Повишени кислородни нужди на миокарда напр.при левокамерна хипертрофия вследствие аортна стеноза и/или артериална хипертония

 

Рискови фактори

 

 • Възраст на пациента – обикновено пациентите са на възраст над 40 години, но понякога исхемичното сърдечно заболяване може да се наблюдава и при по млади пациенти поради наличие на стрес, наднормено тегло, тютюнопушене и/или фамилна хиперхолестеролемия

 • Пол на пациента пациентите от мъжки пол са по-високо рискова група в сравнение с жените

 • Хиперлипидемия

 • Наднормено тегло на пациента

 • Диетарни фактори: диета бедна на пресни зеленчуци, плодове и полиненаситени мастни киселини; ниски нива на вит С, Е и други антиоксиданти; ниските нива на фолат и вит В.12 увеличават от своя страна нивата на хомоцистеина

 • Повишения стрес в ежедневието на пациента

 • Високи нива на хомоцистеина

 • Високи нива на остро фазовите реактанти: фибриноген и С-реактивен протеин

 • Наличие на хламидиална инфекция

 • Тютюнопушене

 • Алкохолизъм

 • Употреба на контрацептиви и нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти особено от второ поколение

 

Клинична презентация на исхемично сърдечно заболяване

 

 1. Асимптоматична клинична форма

 2. Ангина пекторис

 3. Остър коронарен синдром

 4. Сърдечна недостатъчност

 5. Аритмии

 6. Внезапна сърдечна смърт