ДД Мемос – болка в дланта на ръката

        I.            Травма или свърхупотреба напр.фрактура, дислокация или тендинит

      II.            Различните артрити: остеоартрит, ревматоиден артрит, псориатичен артрит, реактивен артрит, подагрозен артрит, септичен артрит

    III.            Паронихия

    IV.            Хематом на ръката /търсете подлежаща коагулопатия или употреба на антикоагуланти/

      V.            Тендосиновит на Де Карвен

    VI.            Скафоидна фрактура

  VII.            Синдром на карпалния тунел

VIII.            Теносиновит на флексорите

    IX.            Контрактура на Дюпюитрен

      X.            Хипертрофия на улнарния нерв

    XI.            Суперфициална радиална невропатия

  XII.            Рефлексна симпатикусова дистрофия

XIII.            Васкуларни причини: синдром на Рейно, болест на Бюргер

 

XIV.            Ангина пекторис /болката е локализирана предимно в лявата ръка/