ДД Мемос – болест на Бюргер

        I.            Исхемия на крайниците поради наличие на атеросклероза или исхемия

      II.            Автоимунни процеси: болест на Рейно, полиартериитис нодоза, системен лупус еритематодес, антифосфолипиден синдром, артериит на Такаяши

 

    III.            Редки патологии: ерготаминова интоксикация, канабис артеиит, хипотенар-хамер синдром