ДД Мемос – относителна брадикардия

        I.            Тифоидно заболяване

      II.            Легионерска болест

    III.            Бруцелоза

    IV.            Лептоспироза

      V.            Q треска

    VI.            Вирусна хеморагична треска напр.жълта треска

  VII.            Инфекции засягащи проводната система на сърцето: остър ревматизъм, вирусен миокардит, Лаймска болест, инфекциозен ендокардит

 

VIII.            Неинфекциозни причини: вътрешни заболявания на сърдечната проводна система, лекарствени продукти, ЦНС лезии