ДД Мемос – широка граница в стойностите на кръвното налягане

        I.            Бременност

      II.            Тиреотоксикоза

    III.            Приложение на вазодилататори

    IV.            Бери – бери

      V.            Аортна регургитация

    VI.            Персистиращ дуктус артериозус

  VII.            Напреднала възраст на пациента /ригидни артерии/

 

VIII.            Тежкостепенна брадикардия