ДД Мемос – артериална хипертония

         I.            Есенциална хипертония

       II.            Хипертония на „бялата престилка”

     III.            Вторична хипертония

a.       Адренални причини

                                                                i.      Първичен хипералдостеронизъм

                                                              ii.      Синдром на Къшинг или назначаване на стероидна терапия

                                                             iii.      Феохромоцитома

b.      Ренални причини

                                                                i.      Хронични ренални заболявания

                                                              ii.      Стеноза на реналната артерия

                                                             iii.      Полиартериитис нодоза

c.       Други причини

                                                                i.      Употреба на орални контрацептиви

                                                              ii.      Употреба на алкохол

                                                             iii.      Употреба на нестероидни противовъзпалителни продукти

                                                            iv.      Бременност асоциирана артериална хипертония

                                                              v.      Хиперкалциемия

                                                            vi.      Хипертироидизъм

                                                           vii.      Обструктивна сънна апнея

                                                         viii.      Наднормено тегло на пациента

                                                            ix.      Коарктация на аортата

                                                              x.      Акромегалия

 

                                                            xi.      Повишено интракраниално налягане