ДД Мемос – атриовентрикуларен блок

Етиология

        I.            Увеличен тонус на вагуса – атриовентрикуларен блок първа степен или Mobitz II атриовентрикуларен блок

      II.            Лекарства: дигиталис, блокери на калциевите канали, клонидин, други симпатиколитици, други антиаритмици

    III.            Възраст асоциирана дегенерация/фиброза на проводната система /болест на Лев/

    IV.            Сърдечно инфилтративно заболяване /амилоидоза, саркоидоза,хемохроматоза/

      V.            Миокардна исхемия/инфаркт

    VI.            Миокардит

 

  VII.            Болест на Чагас