ДД Мемос – предсърдно трептене

Етиология

        I.            Хронично обструктивно пулмонално заболяване

      II.            Ревматично сърдечно заболяване

    III.            Коронарно артериално заболяване

    IV.            Конгестивна сърдечна недостатъчност

      V.            Атриален септален дефект

ТРЯБВА ДА СЕ ОТГРАНИЧИ ОТ СЛЕДНОТО:

        I.            Синусова тахикардия

      II.            Тредсърдно мъждене

    III.            Суправентрикуларна тахикардия

 

    IV.            Атриална тахикардия