ДД Мемос – предсърдно мъждене

Етиология

        I.            Ревматично сърдечно заболяване

      II.            Дилатативна кардиомиопатия

    III.            Пулмонално заболяване вкл.хронично обструктивно пулмонално заболяване, пулмонален емболизъм

    IV.            Митрална стеноза

      V.            Митрална регургитация

    VI.            Пролапс на митралната клапа

  VII.            Коронарно артериално заболяване

VIII.            Атриален септален дефект

    IX.            Атриална миксома

      X.            Артериална/пулмонална хипертония

    XI.            Хипертрофична обструктивна кардиомиопатия

  XII.            Хипертироидизъм

XIII.            Перикардит

XIV.            Гръдна травма/торакална хирургична намеса

  XV.            Лекарства: Теофилин, бета-агонисти

XVI.            Алкохолна абстиненция

XVII.            Сепсис

ТРЯБВА ДА СЕ ОТГРАНИЧИ ОТ СЛЕДНОТО:

        I.            Чести предсърдни екстрасистоли

      II.            Предсърдно трептене – особено ако има вариабилен атриовентрикуларен блок

    III.            Мултифокална атриална тахикардия

    IV.            Синусова тахикардия

      V.            Синусова аритмия

    VI.            Атриална тахикардия

  VII.            Суправентрикуларна тахикардия

 

VIII.            Вентрикуларна тахикардия