ДД Мемос – коарктация на аортата

        I.            Есенциална хипертония

      II.            Стеноза на реналната артерия

    III.            Ренално паренхимно заболяване

    IV.            Феохромоцитома

      V.            Минералкортикостероиден излишък

    VI.            Употреба на орални контрацептиви

 

  VII.            Болест на Къшинг